Co to jest apostille?

Apostille to specjalne oznaczenie (pieczęć) umieszczane na oficjalnych dokumentach przez instytucje jednego państwa, dzięki któremu są one uznawane przez instytucje innego państwa. Dlatego w Polsce można uzyskać apostille jedynie na dokumentach wydanych w Polsce. Apostille pozwala zidentyfikować autentyczność podpisu oraz status urzędnika, a także pieczęć na oficjalnym dokumencie. Jednak apostille nie jest potwierdzeniem autentyczności treści.… Continue reading Co to jest apostille?

Co obejmują usługi związane z klauzulą apostille w Polsce?

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami za Ciebie – wnioskujemy o przeprowadzenie procedury wstępnej w celu zweryfikowania pieczęci i podpisu notariusza (Uwierzytelnienie dokumentu)  w Sądzie Rejonowym w Warszawie, umawiamy wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wypełniamy niezbędne formularze, uiszczamy opłaty skarbowe, uzyskujemy klauzulę aspostille dla wszystkich Twoich dokumentów osobistych lub firmowych, a jeśli to konieczne, wysyłamy je na… Continue reading Co obejmują usługi związane z klauzulą apostille w Polsce?

Dla jakich dokumentów wymagana jest pieczęć apostille?

Pieczęć apostille jest zwykle umieszczana na dokumentach osobistych lub firmowych wydawanych przez polskie instytucje państwowe. Najczęstsze przypadki to: zaświadczenia o stanie cywilnym, akty urodzenia, śmierci oraz ślubu, orzeczenia sądowe dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w tym zaświadczenie o niekaralności lub nakazy sądowe dotyczące firmy, informacje o zasądzonym wyroku; dokumenty poświadczone notarialnie (akty przekazania własności,… Continue reading Dla jakich dokumentów wymagana jest pieczęć apostille?

Jak szybko mogę uzyskać gotowe dokumenty z apostille?

Generalnie możesz uzyskać dokumenty opatrzone apostille w ciągu 3-5 dni, jeśli zgłosisz się do naszego biuraNotaBenew Warszawie i w ciągu 10 dni, jeśli skontaktujesz się z naszym biurem w Gdańsku. Zawsze mamy zarezerwowane wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co pozwala nam przyspieszyć cały proces.

W jaki sposób złożyć zamówienie i dokonać płatności?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur w Warszawie lub Gdańsku, korzystając z poniższych danych. Przynieś dokumenty do jednego z naszych biur lub wyślij je pocztą na nasz adres. Wpłać ustaloną kwotę zaliczki gotówką lub kartą. Możesz również skorzystać z platformy PayPal, Wise ,Stripew dowolnej walucie. Zrealizujemy Twoje zamówienie w ustalonym terminie i przekażemy dokumenty osobiście lub wyślemy… Continue reading W jaki sposób złożyć zamówienie i dokonać płatności?