Co to jest apostille?

Apostille to specjalne oznaczenie (pieczęć) umieszczane na oficjalnych dokumentach przez instytucje jednego państwa, dzięki któremu są one uznawane przez instytucje innego państwa. Dlatego w Polsce można uzyskać apostille jedynie na dokumentach wydanych w Polsce.

Apostille pozwala zidentyfikować autentyczność podpisu oraz status urzędnika, a także pieczęć na oficjalnym dokumencie. Jednak apostille nie jest potwierdzeniem autentyczności treści.

Apostille to uproszczona procedura legalizacji, która dotyczy jedynie sygnatariuszy Konwencji haskiej z 1961 r..

Dokumenty zagraniczne opatrzone klauzulą apostille są uznawane przez wszystkie państwa związane Konwencją haską i nie wymagają innego rodzaju poświadczenia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *